Læger og Behandlere

Mit udgangspunkt i Fodfyssen er at foden kan trænes, men mange ved ikke hvordan. Mange smerter i foden er sekundære dysfunktioner ligesom mange dysfunktioner i andre led, viser sig som sekundær dysfunktion i foden.

Min undesøgelsestilgang

Min undersøgelsestilgang er muskuloskeletale teknikker og det i Schweiz udviklede koncept Spiraldynamik®, der fokuserer på intakte rotationer i alle dele af kroppen.

I min holdnings- og funktionsanalyse leder jeg, ud over efter asymetrier og brudte bevægelseskæder i knæ, hofte, bækken, ryg, skulder og nakke, også efter problemer, der stammer fra en ufærdig motorisk udvikling. Jeg oplever ofte at mine observationer får patienten til at fortælle om smertetilstande de selv har glemt, eller anså for uvæsentlige og derfor ikke har nævnt i anamnesen.

I min undersøgelse af foden laver jeg både muskuloskelatale og spiraldynamiske undersøgelser. Neurologiske forhold undersøges og alle knogler, led, sener og ligamenter palperes og der laves muskeltest af især fodens, men også ofte af knæ og hoftens muskler. Det er ikke ualmindeligt at jeg i en fod med traumehistorik, finder et enkelt overset hypomobilt led, der stadig låser foden. Generel hypermobilitet er også et hyppigt fund, ligesom svage muskler og fortykkede aponeuroser, ligamenter og sener. Ud over foden undersøges – når relevant, hele nedre kvadrant efter de muskuloskeletale principper.

Min behandlingstilgang

I min behandling har jeg altid fokus på genoptræning til det naturlige bevægemønster i foden inklusiv de ofte oversete rotationer. Jeg fokuserer meget på styrke og neuromuskulær kontrol af foden. Målet er altid at løse det problem patienten kommer med. Men også altid at genopnå et naturligt bevægemønster i hele kroppen, så recidiv forhindres. For at støtte foden i optræningsfasen, har jeg hurtigt fokus på fodens støttemuskler over knæ, hofte, bækken og lænd. Er foden, trods dette, alligevel ikke stærk nok til at træne på egen hånd, benytter jeg indlægssålen Formthotics, indtil der er opnået den nødvendige styrke.

Min største samarbejdspartner er patienten, fordi min behandling har så stort fokus på genoptræning også af det langsommere responderende kollaterale væv. Jeg henviser og samarbejder gerne med andre behandlere, som f.eks. læger, andre fysioterapeuter, kiropraktorer, bandagister og fodterapeuter

Årsagssammenhænge

Jeg tror på, at det er de hårde og ensformige underlag vi går på inde og ude, der er årsag til de fleste fod- og holdningsproblemer. De hårde stød mod hælen får hjernen til at kræve pronation igen og igen. De ensformige underlag betyder, at vi kan vade af sted på autopilot og at der stilles alt for få krav til hurtige korrektioner, som f.eks supination eller andre stillinger end den pronation, der er bestilt ved hælisættet.